E4S_Sant Cugat

L'E4S A SANT CUGAT

 

Sant Cugat és una ciutat molt sensibilitzada, durant el temps s’han implementat diferents iniciatives de Valors en l'Esport en diferents col·lectius: En Volem 5, Play Verd, Enganxa’t als Valors, +KEsport, SportsEthicalSeal (SES).

El sistema de mesura, seguiment i aplicació desenvolupat per SantCugatCreix en l'Ethics4Sports (E4S) juntament amb tots aquests sistemes haurien de sumar per a que l'esport constituiexi un valor afegit en la formació de les persones. 

FUNCIONAMENT DE L'E4S A SANT CUGAT

 


Enregistrament online dels comportaments observats
- A través de la Ethics APP dissenyat per a cada un dels agents implicats, fet que permet un enregistrament dels incidents més fàcil.

Feedback - Tots els enregistraments dels incidents i de les accions i respostes dels entrenadors són avaluades pels psicòlegs de l’esport implicats en el projecte amb una visió per a oferir suport i consell en futures accions i polítiques.

Anàlisi “global” dels registres - El Comitè Tècnic del projecte analitza tots els registres amb l’objectiu de configurar el comportament i les necessitats futures de totes les persones i grups implicats.

 

EINES E4S SANT CUGAT

 

 

EXPRESIÓ E4S DELS VALORS EN L'ESPORT

 

Aquesta forma d'expresar els resultats poden posar-se en marxa en qualsevol esport o estructura esportiva implicada. Aquestes definicions generals resumeixen els valors que són primer de tot identificats com a comportaments ètics estructurals en contextos esportius.

Aquests valors esportius comuns estan organitzats al voltant de quatre eixos:
Respecte - Aquest valor tracta amb totes les normes o lleis implicades en activitats esportives (normes socials; normes institucionals, normes de jocs, etc.) i un compromís amb els altres de que cada participant ha de respectar les normes i contribuir al desenvolupament harmoniós de la vida de la comunitat a través de l’esport.
 Solidaritat - Aquest valor accepta tant les debilitats com els punts forts de cada participant, però promou en l’equip esportiu la motivació col·lectiva i positiva del grup per sobre de l’individualisme.
Responsabilitat - Aquest valor insisteix en que els individus prenguin responsabilitat del seu propi comportament vers els companys d’equip, adversaris i funcionaris.
Actitut - Aquest valor demanda que, a més de demostrar confiança en les seves habilitats esportives i pròpies, tots els participants també han de demostrar una humilitat i modèstia adequades en les seves activitats i comportaments esportius.