EL SISTEMA E4S

SISTEMA E4S

 

 

Aquest sistema té com a objectiu desenvolupar la capacitat de tots els agents implicats: entrenadors, pares i atletes joves, en l’observació i anàlisi de comportaments ètics i desafiants produïts en els camps de l’esport, ja sigui en entrenaments o competicions, o en situacions relacionades, tant abans com després de la participació activa.

Per a cada entorn esportiu, ciutat o federació es defineixen uns comportaments en forma de decàleg, un pels esportistes, un pels tècnics, pels pares i pels directius, el sistema els usa com indicadors i permet monitoritzar-los.  

Aquesta interpretació de dades permet engegar polítiques de millora dels col·lectius o de consolidació d’aspectes positius detectats. 

 

L'esquema de funcionament és el següent: 

 

 

Construïm un sistema d'aplicació universal en base a aquests quatre pilars: 

 

FORMACIÓ

 

PARTICIPACIÓ ONLINE

  

   

ANÀLISI DE RESULTATS
 

SEGUIMENT I TREBALL EN VALORS
EN EL CLUB I L'EQUIP