QUE ÉS L'ETHICS4SPORTS 2020

L’E4S monitoritza comportaments de l’àmbit esportiu a través d’un aplicatiu móvil que permet recollir-los, analitzar-los i oferir estratègies d’actuació. 

Els comportaments son l’expressió dels valors. La filosofia d’aquests valors els defineix i els treballa cada entitat implicada amb les seves eines i recursos, i intenta contribuir a l’educació dels seus membres així com tractar de reconduir aquelles situacions que consideri necessàries.  


El Programa E4S té com a principals objectius desenvolupar i / o millorar noves eines per als organismes esportius per difondre els valors ètics en l'esport, seguint un enfocament integrador i transversal.

 


Per fer tot aixó:

- Desenvoluparem constantment un conjunt d'indicadors verificables per facilitar la supervisió, seguiment i avaluació de l'aplicació d'Ètica.

- Treballarem per fer efectiva l'aplicació dels Codis d'Ètica de les entitats esportives.

- Farem seguiment dels comportaments d’Esportistes, Responsables tècnics i Pares-Mares dels esportistes.

 

Tot això aprofitant al màxim les noves tecnologies per complir amb aquests objectius. Mantenint la finalitat formativa i dins d’un context esportiu en constant canvi però amb una base sòlida pel que fa als comportaments.

Aquesta monitorització va dirigida als aquells agents implicats en la formació dels valors i conductes en l’àmbit esportiu com son: Esportistes, Tècnics i Famílies

Cada una d’aquestes parts implicades, treballarà sota un decàleg que li és propi i que marca els punts de partida, però la importància és fer un treball integral entres les diferents parts per fomentar un procés formatiu complet i potent.

 

 

  

 

 

Heu de conèixer els passos a realitzar per a que cada participant del programa pugui fer ús de l’EthicsApp com a eina formativa. 

 

__

És important que seguiu els passos per a poder donar-vos d’alta a l’App i poder crear un perfil d’usuari (tants com creieu útils i hàbils segons la vostra participació).

La vostra participació condiciona directament l’evolució del programa i en conseqüència les vostres dinàmiques, com més actius estiguem més podem evolucionar plegats.