RESUM DE L'OBSERVATORI PER CURS

 

Monitorització de l'Observatori E4S durant tota la evolució del programa, les dades dels cursos 2016 -17 i 2017-18 es van obtenir durant la construcció del pilot del projecte Europeu, les dades 2018-19 corresponen a un curs complert usant la versió final de la Ethics App.

Els curs 2019-20 amb dades parcials en pandemia COVID no va permetre concluir el curs normalment.