Notícies

L'ESPORT DE SANT CUGAT EN L'ESTUDI DE UVIC-UCC PELS EFECTES DE LA COVID-19

14.05.2020

L'ESPORT DE SANT CUGAT EN L'ESTUDI DE UVIC-UCC PELS EFECTES DE LA COVID-19

SANT CUGAT, CIUTAT

 

Des del grup d'investigadors del Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física (CEEAF) de la Universitat de VIC (UVic-UCC) s’està promovent l'estudi d’abast estatal i ens han proposat que l'esport de Sant Cugat hi participi.

 "Entrenament en esports col·lectius durant el confinament pel COVID-19 "

Des del confinament la majoria dels equips / clubs han dissenyat rutines de treball amb l'objectiu de mantenir la salut i el contacte amb els esportistes, així com treballar altres competències.

L'objectiu d’aquest estudi és conèixer quin és l'abast d'aquests programes d'entrenament i com els factors contextuals han intervingut en aquestes activitats online, així com conèixer/establir com seran els protocols de retorn a l'activitat d'entrenament i competició.

La participació en l'estudi comporta la resposta del breu qüestionari que assigna preguntes en funció dels rols que s'ocupen dins d'un cos tècnic tècnics - preparadors físics - fisioterapeutes - psicòlegs.

Aquesta informació ens ajudarà a entendre com els equips s'han adaptat a les  circumstàncies i a preveure millor el retorn adequat a l'activitat esportiva.

Hem distribuit la enquesta a les entitats de Sant Cugat continuant en la voluntat d’establir línies de col·laboració i amb l’interès de trobar eines o informacions que ens ajudin al retorn de la activitat esportiva amb les màximes garanties.