QUE ÉS L'ETHICS FOR SPORTS

 

L'ETHICS FOR SPORTS

  

 

L’E4S monitoritza comportaments de l’àmbit esportiu a través d’un aplicatiu móvil que permet recollir-los, analitzar-los i oferir estratègies d’actuació. 

 
Els comportaments son l’expressió dels valors. La filosofia d’aquests valors els defineix i els treballa cada entitat implicada amb les seves eines i recursos, i intenta contribuir a l’educació dels seus membres així com tractar de reconduir aquelles situacions que consideri necessàries.  


El Programa E4S té com a principals objectius desenvolupar i / o millorar noves eines per als organismes esportius per difondre els valors ètics en l'esport, seguint un enfocament integrador i transversal.

Per fer tot aixó l'E4S:

 ♦ Desenvolupa constantment un conjunt d'indicadors verificables per facilitar la supervisió, seguiment i avaluació de l'aplicació d'Ètica dels comportaments.
 ♦ Treballa per fer efectiva l'aplicació dels Codis d'Ètica de les entitats esportives.
 ♦ Fa seguiment dels comportaments d’Esportistes, Responsables tècnics i Pares-Mares dels esportistes.

 

Tot això, aprofitant al màxim les noves tecnologies per complir amb aquests objectius. Mantenint la finalitat formativa i dins d’un context esportiu en constant canvi però amb una base sòlida pel que fa als comportaments.

Aquesta monitorització va dirigida als aquells agents implicats en la formació dels valors i conductes en l’àmbit esportiu com son: Esportistes, Tècnics i Famílies

Cada una d’aquestes parts implicades, treballarà sota un decàleg de comportaments que li és propi i que marca els punts de partida, però la importància és fer un treball integral entres les diferents parts per fomentar un procés formatiu complet i potent.

 

El SISTEMA E4S

 

 

Aquest sistema té com a objectiu desenvolupar la capacitat de tots els agents implicats: entrenadors, pares i atletes joves, en l’observació i anàlisi de comportaments ètics i desafiants produïts en els camps de l’esport, ja sigui en entrenaments o competicions, o en situacions relacionades, tant abans com després de la participació activa.

Per a cada entorn esportiu, ciutat o federació es defineixen uns comportaments en forma de decàleg, un pels esportistes, un pels tècnics, pels pares i pels directius, el sistema els usa com indicadors i permet monitoritzar-los.  

Aquesta interpretació de dades permet engegar polítiques de millora dels col·lectius o de consolidació d’aspectes positius detectats. 

 

L'esquema de funcionament és el següent: 

 

 

Construïm un sistema d'aplicació universal en base a aquests quatre pilars: 

 

FORMACIÓ

 

PARTICIPACIÓ ONLINE

  

   

ANÀLISI DE RESULTATS
 

SEGUIMENT I TREBALL EN VALORS
EN EL CLUB I L'EQUIP