Notícies

Núria Escamilla: L'actualització del Model Esportiu de Ciutat i la revisió del Pla Estratègic de l'Esport

02.11.2023

Núria Escamilla: L'actualització del Model Esportiu de Ciutat i la revisió del Pla Estratègic de l'Esport

ARTICLES D'OPINIÓ

El darrer mes de maig es va fer arribar a les entitats esportives la nova graella de repartiment de les instal·lacions municipals, la qual s'havia dut a terme arran d'un procés participatiu, en el qual els diferents agents esportius i administració es van reunir diverses vegades i havien treballat els possibles criteris de valoració per l'assignació d'espais esportius.

Aquest procés va ser coordinat i supervisat amb el suport extern d'una empresa especialitzada en el sector per tal d'assolir el màxim consens possible.

Malgrat les dificultats i les realitats tan diverses de les activitats esportives del municipi, d'aquest treball conjunt en van sorgir uns criteris i una puntuació, amb la qual es va configurar la nova graella de repartiment.

Un cop el nou govern ha valorat la situació, pensem que, amb l'actualització del Model Esportiu de Ciutat, la revisió del Pla Estratègic de l'Esport i la revisió dels criteris acordats la temporada anterior, la nova proposta per a la pròxima temporada podria ajustar-se millor a la realitat de les entitats.

La distribució de les instal·lacions ha d'anar en coherència al Model Esportiu de Ciutat i al Pla Estratègic d'Esports. Per tant, és de vital importància que les entitats i els agents esportius, així com el conjunt de la ciutadania, puguin conèixer l'abast d'aquest model esportiu.

El Model Esportiu de Ciutat ha de vetllar per l'assoliment dels següents objectius:

• Promoure l'activitat física i l'esport pel conjunt de la ciutadania de Sant Cugat garantint l'accés a tota la població. Fent èmfasi en les fases d'aprenentatge en la infància, adaptant l'oferta als interessos i necessitats dels i les joves adolescents i amb especial cura amb els adults i gent gran. L'esport és la millor eina per vetllar per la salut física i mental.

• Treballar en un pacte per l'esport en edat escolar amb tots els agents esportius de la ciutat. El lideratge de l'administració ha de ser clau per assolir un model que garanteixi el correcte desenvolupament motriu, físic i socials dels nostres infants. La participació dels professionals de l'esport, el conjunt de l'entorn educatiu i les entitats serà necessari per a la definició d'aquest pacte.

• Potenciar les entitats realitzant un diàleg àgil amb l'administració. La presentació de la Guia, el pròxim 30 d'octubre, que pretén ser una eina per resoldre les consultes més habituals i un recurs de suport per facilitar la correcta tramitació de les sol·licituds i gestions amb l'Ajuntament, com ara l'ús dels equipaments esportius municipals, el suport a la tramitació d'expedients per les subvencions. L'accés a la informació han de ser objectius prioritaris per facilitar el desenvolupament de l'activitat dels clubs i la millora de la gestió interna per part de l'administració.

• Treballar per fer de Sant Cugat un referent esportiu al país. Volem que la nostra ciutat estigui al mapa esportiu del país per la qualitat de vida de la ciutadania, l'accés a la pràctica esportiva o activitat física, per donar suport al desenvolupament del talent local i als projectes de país que aportin valor afegit a la pràctica esportiva.

En definitiva, volem treballar acompanyat del conjunt dels agents esportius del municipi per fer de Sant Cugat una ciutat que visqui i respiri esport totalment.

 

Núria Escamilla, regidora de Cultura i Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat.

FOTO: Ajuntament de Sant Cugat.