QUE ÉS L'ETHICS4SPORTS

L’E4S monitoritza comportaments de l’àmbit esportiu a través d’un aplicatiu móvil que permet recollir-los, analitzar-los i oferir estratègies d’actuació. 

 
Els comportaments son l’expressió dels valors. La filosofia d’aquests valors els defineix i els treballa cada entitat implicada amb les seves eines i recursos, i intenta contribuir a l’educació dels seus membres així com tractar de reconduir aquelles situacions que consideri necessàries.  


El Programa E4S té com a principals objectius desenvolupar i / o millorar noves eines per als organismes esportius per difondre els valors ètics en l'esport, seguint un enfocament integrador i transversal.

Per fer tot aixó l'E4S:

Desenvolupa constantment un conjunt d'indicadors verificables per facilitar la supervisió, seguiment i avaluació de l'aplicació d'Ètica dels comportaments.

Treballa per fer efectiva l'aplicació dels Codis d'Ètica de les entitats esportives.

Fa seguiment dels comportaments d’Esportistes, Responsables tècnics i Pares-Mares dels esportistes.

 

Tot això aprofitant al màxim les noves tecnologies per complir amb aquests objectius. Mantenint la finalitat formativa i dins d’un context esportiu en constant canvi però amb una base sòlida pel que fa als comportaments.

Aquesta monitorització va dirigida als aquells agents implicats en la formació dels valors i conductes en l’àmbit esportiu com son: Esportistes, Tècnics i Famílies

Cada una d’aquestes parts implicades, treballarà sota un decàleg de comportaments que li és propi i que marca els punts de partida, però la importància és fer un treball integral entres les diferents parts per fomentar un procés formatiu complet i potent.